Privacy Policy


Kunstenaarsstatuut

Eline Du Mongh werkt volgens het kunstenaarsstatuut. Ontdek meer over het kunstenaarsstatuut via deze link

Toepasselijkheid

Elk bezoek aan de website is onderworpen aan deze disclaimer. Door een bezoek aan de website stemt men stilzwijgend in met de toepasselijkheid van de disclaimer.

Aansprakelijkheid

We streven ernaar om steeds actuele, betrouwbare en volledige informatie aan te bieden op de website. De raadpleging en het gebruik van de websites gebeurt echter op risico van de bezoeker. Eline Du Mongh geeft geen waarborg aangaande de juistheid en de accuraatheid van de informatie op haar website, ongeacht of het gaat om eigen vergaarde dan wel door derden geleverde informatie. Eline Du Mongh is niet aansprakelijk voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in het netwerk. Zij behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder enige voorafgaandelijke kennisgeving de opbouw, de inhoud van de website te optimaliseren of aan te passen.

Intellectuele eigendomsrechten

De op onze websites verstrekte informatie en geleverde diensten zijn beschermd door eigendomsrechten, die exclusief toebehoren aan Eline Du Mongh. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden. Uitzonderingen hierop kunnen enkel worden verleend mits voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Eline Du Mongh.

Informatieverzameling

U hoeft als bezoeker van deze website geen persoonlijke informatie in te vullen teneinde gebruik te kunnen maken van deze website.

Connectiegegevens

We registreren gegevens over de verbinding die u maakt met onze website en over de software die u daartoe gebruikt. Deze informatie omvat onder andere uw IP adres, het tijdstip waarop u de website bezoekt, het type browser dat u gebruikt en de pagina’s die u bezoekt. Deze gegevens worden gebruikt om anonieme statistieken op te maken en om aan de hand van analyses van uw surfgedrag de kwaliteit van onze website en van onze dienstverlening te verbeteren.

Links naar onze website

Indien u op uw eigen website een hyperlink wilt aanbrengen naar de website van Eline Du Mongh, vragen wij u om eerst contact op te nemen met behulp van het contactformulier op deze website. We zullen u zo snel mogelijk informeren over de toelaatbaarheid hiervan.

Links naar andere websites

Onze website kan links naar andere websites bevatten die niet door Eline Du Mongh worden beheerd. Aangezien we over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap van deze websites beschikken, kunnen we geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. Eline Du Mongh kan nooit verantwoordelijk worden geacht voor schade in het kader van het bezoek aan deze websites.  

Contact

Indien u bijkomende informatie wenst omtrent producten, diensten of activiteiten kan u ons steeds contacteren via het contactformulier op deze website.